Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie (Regulamin).
Zgoda
close btn

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
WWW.FLOSGARDEN.PL

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

I. Właścicielem witryny internetowej www.flosgarden.pl jest firma Flos Garden Pracownia
Florystyczna - Adam Majewski posiadającą adres korespondencyjny w Gdańsku na ul.
Konrada Guderskiego 57/6, 80-180 Gdańsk (zwana dalej Pracownią)

II. Korzystając ze strony internetowej www.flosgarden.pl użytkownik akceptuje warunki
określone w niniejszym regulaminie.(“Regulamin”)

§2 ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ www.flosgarden.pl (Strona)

I. Strona zawiera materiały informacyjne i promocyjne odnośnie oferty działalności Pracowni,
a także określa podstawową formę dostarczenia jej produktów do klientów.

II. Za pośrednictwem strony nie dochodzi do zawarcia umowy, a co najwyżej zapoznania się
z asortymentem towarów lub świadczących przez pracownię usług oraz nawiązanie z
kontaktu celem ewentualnego negocjowania warunków umowy. Zawarcie takiej umowy
następuje już jednak zawsze poza stroną firmową, np, na odległość: drogą telefoniczną,
mailową lub na spotkaniu, co uregulowane jest osobnymi ogólnymi warunkami sprzedaży.

III. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie produktów i usług a także wyceny
zachęcamy do skorzystania z naszego panelu kontaktowego lub o kontakt droga mailową
lub telefoniczną.

IV. Wszystkie materiały zawarte na stronie w szczególności cenniki, reklamy i opisy
produktów lub usług mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a co najwyżej jako zaproszenie do zawarcia
umowy.

V. Strona może zawierać połączenia lub odnośniki do innych stron internetowych
umożliwiających pozostawienie treści lub wypowiedzi innych użytkowników lecz Pracownia
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron ani za szkody powstałe z
powodu ich zawartości. Wszelkie połączenia do innych Stron zamieszczone zostają ze
względu na wygodę użytkowników.

VI. Pracownia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie.
Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny. Pracownia zastrzega
sobie prawo do wycofania w każdym czasie ze sprzedaży niektórych towarów i usług.

§3 ZBIERANIE DANYCH

I. Wszelkie przekazane przez użytkownika informacje będą przetwarzane zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

II. Dane osobowe zbierane za pomocą formularza kontaktowego będą wykorzystywane
wyłącznie do kontaktu z użytkownikami strony w celu skutecznego dostarczenia informacji
związanych z tematem zapytania oraz do kontaktu z użytkownikiem.

III. Informacje o charakterze nieosobowym dotyczące ruchu na stronie i zachowań
użytkowników są zbierane automatycznie w celach administracyjnych.

IV. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są kontrolowane
przez Pracownię i na których polityka ochrony danych nie jest przestrzegana.
Pracownia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z
brakiem ochrony danych osobowych przekazanych na stronach internetowych, do których
linki zostały umieszczone na stronie www.flosgarden.pl.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Znaki towarowe, wzory przemysłowe firmy i nazwy handlowe są chronione odpowiednimi
przepisami prawa. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek korzystanie z nich bez uprzedniej
wiedzy osób do nich uprawnionych.

II. Układ treści zawarty na stronie jak i poszczególne jego treści, materiały pisemne, grafika,
fotografie i inne są chronione prawami autorskimi. Zawartość Strony może być
wykorzystywana przez użytkowników tylko dla osobistego użytku. Wykorzystanie do innych
celów w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub
udostępnianie osobom trzecim jak i kreowanie linku do strony www.folsgarden.pl może
nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania zgody właściciela pracowni.

III. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze strony internetowej mają
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.

IV. Pracownia ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ich na stronie.

V. Regulamin niniejszy dostępny jest na stronie www.flosgarden.pl

VI. Ewentualne spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo sąd powszechny mieszczący się w mieście rejestracji działalności gospodarczej.

FOLLOW US ON

instagram icon